Produktum, a.s.

Rating a informácie o Produktum, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Produktum, a.s. 30959 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 29555. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 96.5906% spoločností je horších ako Produktum, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Produktum, a.s." href="http://produktum.sk-rating.com/">
   <img src="http://produktum.sk-rating.com/produktum.png" width="150" height="25" alt="Rating Produktum, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Produktum, a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia